Afrensning af alle bygningsoverflader

Dansk facaderens varetager alt indenfor facaderengøring og afrensning
  • – Rens og imprægnering af betonfacade
  • – Rens og vask af alufacade – stålfacade
  • – Kemisk afrensning af mursten fra malet til rent
  • – Afrensning af tyggegummi på fliser / indgangsarealer
  • – Rengøring og desinficering af affaldscontainere og affaldsrum
  • – Rensning af facader i forbindelse med facaderenovering
  • – Rens af historiske / fredede bygninger
Vi starter med en dialog, forventningsafstemmer og gennemgår opgaven, herefter sammensætter vi et løsningsforslag som vi gennemgår – alt med hensyn til bygningens udseende og eventuel efterbehandling/imprægnering. Dette tilbyder vi uforpligtende